Kick Off stretnutie DigiCare4CE

Náš projektový tím sa zúčastnil úvodného projektového stretnutia v meste Bad Kötzting v Nemecku.
Na projekte spolupracujú odborníci zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Talianska, Česka, Slovinska a Poľska. Na úvodnom kick-off meetingu sme spoznali osobne partnerov a prebrali sme prvé úlohy vyplývajúce z projektu.

Tešíme sa na spoluprácu!