Kickoff online meeting SKHU IT EDUCATION

Záujem o informačné technológie je dôležité podporovať už u detí a mládeže. Digitálne zručnosti a kompetencie, prostredníctvom LEGO robotiky, si študenti základných a stredných škôl na Slovensku a v Maďarsku zlepšia vďaka projektu SKHU IT EDUCATION.

Kick off online stretnutie pod vedením vedúceho partnera EZÚS Via Carpatia (SK) prebehlo dňa 25.5.2021. Zúčastnili sa ho tiež partneri projektu Mesto Košice (SK) a Infoklaszter (HU).

Všetci partneri predstavili členov projektových tímov a ich úlohy. Diskutovali o prebiehajúcich aktivitách a témou boli aj ďalšie kroky, ktoré sú potrebné uskutočniť pre úspešnú implementáciu projektu.

Predmetom stretnutia bola synchronizácia plánovaných implementovaných aktivít a vytvorenie „Harmonogramu aktivít“.