Konferencia vo Washingtone

Dňa 5. júna 2018 sa vo Washingtone konala konferencia s názvom, Z Varšavy do Bukurešti – cesta vedúca k iniciatíve troch morí. Konferencie sa zúčastnilo aj EZÚS Via Carpatia s r.o., ktoré dostalo pozvanie od Polish Institute for International Affairs. Riaditeľka, Julianna Orbán Máté, prednášala o dôležitosti vybudovania korridoru Via Carpatia, ktorý predstavuje jednu z najdôležitejších priorít zoskupenia.

Iniciatíva troch morí (ďalej len „TSI“ z anglického „Three Seas Initiative“) je medzinárodným projektom, ktorého cieľom je posilnenie spolupráce v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikácií v strednej a východnej Európe. TSI sa zameriava na sektorovú spoluprácu a prehĺbenie integrácie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. Iniciatíva zahŕňa nasledujúce krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

„Región troch morí“ je jedným z najrýchlejšie rastúcich regiónov v Európskej únii. V súčasnosti zaznamenala táto oblasť potrebu ďalšieho rozvoja infraštruktúry. TSI bola kreovaná s cieľom pomôcť identifikovať bariéry modernizácie, zvýšiť dynamiku úsilia vynaloženého na elimináciu týchto bariér a dosiahnuť väčšiu mieru integrácie pozdĺž osi, ktorá spája severnú a južnú Európu. TSI podporuje cezhraničné a makroregionálne projekty strategického významu naprieč Európskou úniou, z čoho benefituje vnútorná kohézia, konkurencieschopnosť a zároveň sa zvyšuje pripravenosť Európskej únie spolupracovať s externými partnermi. Medzi aktuálne priority TSI patrí Baltsko-jadranský dopravný koridor, koridor Via Carpatia, taktiež cesty koridoru Via Baltica, železničná trasa Baltica, železničné spojenie pozdĺž jantárového koridoru železničnej nákladnej dopravy, iniciatívy lokálnych vlád ako napríklad Stredoeurópsky dopravný koridor a tiež plynový koridor sever-juh.

Prezidenti štátov participujúcich na TSI sa stretli dvakrát:

  • 25. – 26. augusta 2016 v Dubrovníku (Chorvátsko)
  • 06. – 07. júla 2017 vo Varšave (Poľsko)

Nasledujúci summit je plánovaný najneskôr v tomto roku v Bukurešti (Rumunsko) s prepojením na stretnutie predstaviteľov podnikateľskej sféry z krajín participujúcich na TSI.

TSI predstavuje pre USA strategický a dlhodobý záujem v Európe. Toto bolo potvrdené aj účasťou prezidenta USA Donalda Trumpa na stretnutí predstaviteľov TSI vo Varšave v júli 2017.Iniciatíva je v súlade s víziou, ktorá je vedená administratívou USA od Studenej vojny s vidinou celistvej a slobodnej Európy. TSI je nový a pozitívny impulz pre transatlantické partnerstvo a poskytuje príležitosť na posilnenie ďalších vzťahov medzi strednou a východnou Európou a USA.