Kurzy pre učiteľov

Vzdelávanie žiakov v oblasti obehovej ekonomiky a ekológie je dôležitým predpokladom pre napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja. Neoceniteľnú úlohu v tomto smere zohrávajú učitelia základných a stredných škôl a preto nesmieme zabúdať ani na ich vzdelávanie v týchto oblastiach. V piatok 18.2.2022 sme organizovali v rámci projektu Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov! Vzdelávací kurz pre učiteľov základných a stredných škôl. Cieľom kurzu bolo predstaviť učiteľov vzdelávacie materiály na spomenuté témy, ktoré sme vypracovali. Tieto vzdelávacie materiály budú odovzdané školám, aby mohli byť použité pri výučbe. Veríme, že účasť na kurze pomôže učiteľom rozšíriť ich vedomosti o danej problematike a zároveň zlepšiť ich pedagogické zručnosti.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.