Kurzy pre žiakov

Environmentálne problémy sa stávajú čoraz viac diskutovanou témou a prvým krokom k ich riešeniu je šírenie povedomia a vzdelávanie mladých ľudí v danej oblasti. EZÚS Via Carpatia preto v rámci projektu Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov! zorganizovalo v spolupráci s CESCI-Carpathia vzdelávacie kurzy na tému obehovej ekonomiky, udržateľného rozvoja, ekológie a separovania odpadu pre žiakov základných a stredných škôl.

Vzdelávanie žiakov prebiehalo na nasledujúcich školách:

  • Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho v Košiciach (14.02.2022)
  • Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi (15.02.2022)
  • Spojená škola, Opatovská cesta v Košiciach (16.02.2022)
  • Obchodná akadémia, Polárna 1 v Košiciach (17.02.2022)

Veríme, že absolventi týchto kurzov zužitkujú nadobudnuté poznatky aj v praxi a pomôžu nielen svojmu okoliu, ale aj celej spoločnsoti na ceste k udržateľnému rozvoju a uhlíkovej neutralite.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.