Meet the Local Needs – etapa výstavby trhovísk

V cezhraničnom mikroregióne Cserehát pribudne 5 nových trhovísk vďaka realizácii projektu Meet the Local Needs. Tri z nich budú postavené na maďarskej strane v Hidasnémeti, Encs a Gagyvendégi a dve na slovenskej strane v obci Buzica a v meste Moldava nad Bodvou.

Etapa výstavby trhovísk bola slávnostne otvorená dňa 23. júna 2020 položením základného kameňa pre trhoviská budované na slovenskej strane cezhraničného regiónu. Podujatie sa konalo v obci Buzica, kde poklopaním základného kameňa trhovísk symbolicky otvorili etapu výstavby: predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka; partneri projektu Meet the Local Needs – starosta obce Buzica – Ing. Jozef Mohňanský, primátor mesta Moldava nad Bodvou – JUDr. Ing. Slavomír Borovský, starosta Hidasnémeti – Becse Csaba, starosta mesta Encs – Mikola Gergely, vedúci partner projektu – predstaviteľ Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet – Dsupin János; riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. a dekan farnosti Encs, Pacsai János, ktorý zohráva významnú úlohu pri obnovovaní mikroregiónu Cserehát.