Memorandum o spolupráci

CESCI Carpathia a EZÚS Via Carpatia dňa 14.4.2023 podpísali Memorandum o spolupráci.

CESCI Carpathia je organizácia typu think-and-do a slúži ako profesionálna inštitúcia so zameraním na zlepšovanie podmienok života ľudí žijúcich v prihraničných regiónoch strednej Európy.

Spolupráca medzi EZÚS Via Carpatia a CESCI-CARPATHIA v rámci projektu “Promotion of legal accessibility across the Slovak-Hungarian border”, ktorého cieľom je zmierňovanie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. Projekt bude financovaný z programu INTERREG Hungary – Slovakia.

Tešíme sa na spoluprácu.