Naďalej sme nápomocní pri hľadaní práce

Dňa 30.03.2022 sa v obci Forro v Maďarsku uskutočnila záverečná vzdelávacia aktivita – Workshop s Personálnou agentúrou. Workshop sa uskutočnil v rámci implementácie projektu Find your way – „Nájdi si cestu na trh práce“ programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Účastníkom boli odprezentované voľné pracovné ponuky a taktiež mali možnosť individuálnej konzultácie so zástupcom personálnej agentúry. Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov pri uplatňovaní sa na trhu práce.