Nová spolupráca zameraná na zlepšenie života seniorov

Bolo nám cťou stretnúť sa s profesorkou PhDr. Lucia Dimunová PhD. z Ošetrovateľstva UPJŠ LF v Košiciach a potvrdiť tak začiatok obohacujúcej spolupráce
Tešíme sa na nové projekty a aktivity, ktoré pre náš región prinesieme.