Obchodné trasy v stredoveku nadväzujúce na koridor Via Carpatia

Dňa 17.2.2015 o 10.00 v budove Košického samosprávneho kraja sa konala prezentácia s názvom: „Košice, obchod a obchodné cesty v stredoveku“, organizovaná Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia. Prednášku odprezentoval pán Mgr. Martin Bartoš z Archívu mesta Košice.

Celú prezentáciu môžete získať kliknutím na dole uvedené odkazy: