Odovzdanie cukrárne a predajne lokálnych produktov Gesto GELATO&PASTRY

Dlho očakávaná chvíľa prišla. Do Košíc dorazila nová receptúra lahodnej zmrzliny a nielen to! Návštevníkov čakajú chutné a očiam lahodiace koláče. Toto všetko sa pripravilo pri príležitosti slávnostného odovzdania Cukrárne a predajne lokálnych produktov Gesto GELATO&PASTRY, ktoré sa konalo 6.5.2022 v Košiciach. Ide o ďalší projekt, ktorý je súčasťou Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Vďaka podpore z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v celkovej výške 158 189,98 eur mohol partner projektu „AGENTÚRA GES“ spol. s r.o. rozšíriť svoje kapacity aj o novú časť. Bude slúžiť na využitie lokálnych produktov na cukrárenské výrobky. Na otvorenie samotnej prevádzky si návštevníci budú musieť počkať ešte dva týždne.