Odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci 1. výzvy Fondu malých projektov

Dňa 6. marca 2019 sa na Úrade Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy uskutočnilo slávnostné odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci 1. výzvy Fondu malých projektov.

Na podujatí sa zúčastnil Dezső Török, predseda Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a zástupcovia všetkých vedúcich prijímateľov malých projektov FMP.

Prítomných privítala Julianna Orbán Máté, riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o.. Predseda Dezső Török a predseda Rastislav Trnka vo svojich slávnostných prejavoch zdôraznili dôležitosť cezhraničnej spolupráce a vyjadrili gratulácie všetkým úspešným prijímateľom.

Vedúci prijímatelia ma tú česť prevziať si zmluvy z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja a predsedu Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.

Úspešným prijímateľom prajeme veľa úspechov pri implementácii ich projektov. Zároveň chceme upriamiť pozornosť na blížiacu sa možnosť podania žiadostí o finančný príspevok v rámci ďalšej výzvy Fondu malých projektov.