Otváracia konferencia nového Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027

V Historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach sa dňa 13.10.2023 konala slávnostná Otváracia konferencia nového Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027, kde bola predstavená aj nová Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty.

Pri tejto príležitosti sa stretli významné inštitúcie Košického samosprávneho kraja, ale aj predstavitelia partnerských žúp z Maďarska a Slovenska, ktoré spoločne už niekoľko rokov kreujú prosperujúcu budúcnosť našich regiónov.

Veľmi nás teší prítomnosť Riadiaceho orgánu Programu Interreg VI-A v zastúpení zástupcu štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Maďarska, Péter Kiss-Parciu a Generálneho konzulátu Maďarskej republiky v Košiciach v zastúpení generálnej konzulky Dr. Hetey Ágota. Péter Kiss-Parciu vo svojej úvodnej reči potvrdil výnimočné vzťahy medzi oboma krajinami ako aj pokračujúcu podporu Programu. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka vo svojom príhovore zdôraznil význam Programu ako jednej z možností podpory zaujímavých projektov v regiónoch na podporu cezhraničnej spolupráce. EZÚS Via Carpatia pri tejto príležitosti predstavila detaily a výhody novej Výzvy.

Výzvu pre Vás spúšťame 16.10.2023 naďalej nás sledujte s podrobnými informáciami prídeme čoskoro.