Otváracia konferencia projektu Find your way to the labour market

V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát sa dňa 12.3.2021 uskutočnila online otváracia konferencia projektu Find your way to the labour market.

Projekt sa realizuje prostredníctvom Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a bude realizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia.

Na konferencii predstavili ciele a plány projektu. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie úrovne vzdelania a zvýšenie šance dlhodobo nezamestnaných obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín na uplatnenie sa na pracovnom trhu. To sa zrealizuje prostredníctvom spoločného vzdelávacieho a tréningového programu a v spolupráci s pracovnými agentúrami bude snahou nájsť im vhodné uplatnenie. Okrem toho sa budú realizovať tiež workshopy o sociálnom podnikaní v oblasti poľnohospodárstva, cielené pre starostov obcí mikroregiónu Cserehát.

Účastníci konferencie boli oboznámení so štruktúrou plánovaných školení a možnosťami prihlasovania účastníkov na jednotlivé kurzy.