Otvárame terasu pre naše Centrum Aktívneho Starnutia

Zahájením výstavby 4.marca 2024 sa spustil proces stavebných úprav a výstavby terasy Centra aktívneho starnutia na nevyužitom priestore pri budove na Bačíkovej ulici č.7, v ktorej funguje Centrum aktívneho starnutia. 6.júna oslávilo už 2 roky aktívneho fungovania.

Centrum predstavuje inovatívny prístup zameraný predovšetkým na zlepšenie kvality života seniorov podporou ich zdravia, fyzickej aktivity a socializácie. Aktuálne je v databáze vyše 400 aktívnych seniorov, takmer polovica
z nich navštevuje aktivity v centre pravidelne. Seniori trávia svoj voľný čas na aktivitách vzdelávacieho charakteru počas jazykových kurzov, zapájajú sa do pohybových aktivít, ako sú posilňovanie, joga a tanec, v rámci arteterapie sa venujú osvojeniu si remeselných techník a ručných prác pod vedením lektorov seniorov. Aktivita zdravá výživa formuje ich stravovacie návyky primerané ich veku, potrebám a zdravotnému stavu. Dôležitá je aj socializácia a nadväzovanie nových kontaktov, k čomu
pomáhajú výlety, kvízy, prednášky aj besedy. Počas nich spoznávajú prírodné, historické i kultúrne krásy kraja, ale aj osobnosti a ľudí, ktorí žijú medzi nami. Odborné prednášky im prinášajú cenné informácie z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, IT technológií, bezpečnosti, ale aj benefitov, ktoré im ponúkajú zdravotné poisťovne. Priestor terasy od júna 2024 slúži pre oddychové a záhradnícke aktivity pri pestovaní okrasných i úžitkových rastlín, ale vytvára priestor aj pre kultúrne podujatia rôzneho charakteru.

Terasa bola vybudovaná vďaka dotácii z Košického samosprávneho kraja vo výške 60 tisíc Eur.