Otvorenie prihlasovania pre stredné školy do súťaže v rámci projektu Young4Climate

V rámci novo-otvoreného projektu Young4Climate majú stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja možnosť prihlásiť sa do hlasovacej súťaže o zelené prvky do areálov a priestorov škôl.

Súčasťou súťaže bude prepojenie vzdelávania žiakov v oblasti klimatickej krízy cez interaktívnu online hru.

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, podľa ich vlastného výberu:

Prvé kolo

Zelená stena alebo dažďová záhrada (pre 6 výherných škôl).

Realizácia a vyhodnotenie 1. kola od marca – apríla 2023.

Druhé kolo

Elektrický kompostér na kuchynský bioodpad a koše na recykláciu do tried (pre 10 výherných škôl).

Realizácia a vyhodnotenie 2. kola od september – november 2023.

BONUS

Vecné ceny (napr. smart hodinky) pre 1 výhercu online hry v každom levely.

Termín podávania prihlášok je do 10.02.2023.

Prihlasovací formulár ako i štatút a manuál súťaže nájdete na stránke: https://young4climate.sk/sutaz