Otvorenie „Trhovisko Hidasnémeti“ v Buzici

Počas Agro Festivalu v Buzici, ktorý bol súčasťou Európskeho dňa spolupráce, bolo v sobotu slávnostne otvorené už piate trhovisko postavené v rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Návštevníkov novootvoreného „Trhoviska Hidasnémeti“ v Buzici čakalo počas agro festivalu množstvo predajcov s kvalitnými miestnymi produktmi a pestrý program pre deti aj dospelých.

Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme podporiť lokálnu produkciu.