Otvorenie závodu na výrobu tekvicového oleja

ieľom Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát je už od roku 2019 rozvíjať oblasť tohto regiónu pomocou jeho vnútorného potenciálu, ktorým je lokálna produkcia. Prvým krokom bolo odovzdanie piatich trhovísk ešte počas minulého roka. Tento rok pokračujeme s odovzdávaním tovární. Prvou z nich bola továreň na výrobu tekvicového oleja v Buzici, ktorú sme slávnostne odovzdali 4.5.2022 a budeme ďalej pokračovať s továrňami na výrobu ovocných štiav, pražených semienok a kyslej kapusty.

Gratulujeme spoločnosti BARTRANZ, s.r.o