Podpora poľnohospodárskej produkcie – Buzica

V zozname základných priorít EZÚS Via Carpatia je aj poľnohospodárska výroba, podpora lokálnej produkcie a miestnych výrobcov.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa konalo dňa 21. júna 2016 v Buzici pracovné stretnutie s názvom „Miestne produkty a ich význam v regióne“. Hlavným organizátorom stretnutia bolo EZÚS Via Carpatia. Hlavným cieľom stretnutia bolo spojiť osoby a inštitúcie, ktoré sa zaujímajú o podporu miestnych produktov alebo by sa chceli venovať tejto oblasti, s cieľom vytvoriť sieť pre spoluprácu, podporiť výrobu a predaj domácich produktov a v konečnom dôsledku napomáhať k rozvoju regiónov. Počas stretnutia bol predstavený aj program „Szép Cserehát“, ktorý sa zameriava na komplexný rozvoj oblasti Cserehát. Ciele programu môžu byť uskutočnené pomocou programu spolupráce Interreg V-A SK-HU. V súčasnosti sa pracuje na akčnom pláne s cieľom riešenia problémov na území „Szép Cserehát“.