Podujatie „Regions and cities fostering the circular transition“

V rámci projektu Citycircle sa 4.novembra konalo online podujatie „Regions and cities fostering the circular transition“ – „Regióny a mestá podporujúce kruhový prechod“, ktoré bolo veľmi úspešné. Celkovo sa prihlásilo 36 online účastníkov, aby sa vzdelávali, zdieľali skúsenosti a získavali nové informácie nielen o projektových aktivitách, ale aj všeobecné vedomosti o obehovej ekonomike.

Obsah bol rozdelený do troch blokov. Prvá časť podujatia poskytla informácie o postupe pilotných projektov realizovaných v partnerských mestách Citycircle. V druhom bloku sa uskutočnilo školenie nemeckého partnera Citycircle, spoločnosti BWCON, o obchodných modeloch obehového hospodárstva pre podniky. BWCON takisto viedol aj posledný blok, kde bola predstavená znalostná báza a mentorský program zameraný buď na zainteresované strany, alebo na tie, ktoré majú záujem podieľať sa na centre obehového hospodárstve vo Varaždíne.

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o to, čo bolo odprezentované, povedané a zdieľané, sú všetky prezentácie z tohto podujatia sprístupnené priamo na webe Citycircle.