Posledná bodka projektu: „Meet the Local Needs“

Poslednou slávnostnou bodkou v rámci projektu s názvom „Meet the Local Needs“ sa 17. mája 2022 v Gagyvendégi odovzdal Svätý Štefanský dom. Ide o tréningové centrum, kde sa budú organizovať vzdelávacie programy, školenia a iné podujatia na uľahčenie integrácie znevýhodnených osôb. Cieľom je pomôcť ľuďom na trhu práce, ktorí nemajú konkurencieschopné zručnosti a znalosti. V rovnakom areáli sa nachádza aj Vendéghy zámok, ktorý vďaka projektu sa môže pýšiť novou strechou. Tento projekt je súčasťou Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.