Posledný Informačný deň v rámci Fondu malých projektov

Dňa 25. júna 2018 sa v rámci Fondu malých projektov uskutočnil posledný Informačný deň. Miestom konania bolo mesto Eger. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 31. júla 2018. Záujemcom, ktorí sa nevedeli zúčastniť informačných dní, je ponúknutá možnosť osobných konzultácií. Osobnú konzultáciu je potrebné dohodnúť si vopred.