Posledný informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov

Posledný informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov organizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia v rámci projektu I-Care Smart sa uskutočnil v Michalovciach 17.07.2020. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia mesta Michalovce, obcí a ostatných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou seniorov. Všetci účastníci diskutovali o rozvoji starostlivosti o seniorov v rámci Košického kraja. Spätná väzba od účastníkov pomôže pri ďalšom usmernení aktivít Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia a Technickej univerzity v Košiciach rámci projektu I-Care Smart.