POZOR! Už len 10 dní! Výberové konanie v rámci Fondu malých projektov

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným vyhlasuje výberové konanie na obsadenie ôsmich pracovných miest.

Zvážte svoje predpoklady a vyberte si adekvátnu pozíciu, na ktorú spĺňate predpoklady a o ktorú máte záujem. Svoju žiadosť zašlite v stanovenom termíne spolu s požadovanými prílohami na uvedenú adresu. Na obálku napíšte pozíciu o ktorú máte záujem.

Žiadosť, spolu s požadovanými prílohami je možné doručiť výlučne poštou, najneskôr do 31.07.2016!

Pracovné pozície: