Prezentácia stratégie EZÚS Via Carpatia 2020+ a Integrovanej územnej stratégie

Na stretnutí sa zúčastnilo CESCI- Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata, ktoré bolo poverené vypracovaním dvoch stratégií, zamestnanci Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, projektoví manažéri EZÚS Via Carpatia a Jövő Útja Nonprofit Kft.
Na stretnutí sa odprezentovali vypracované stratégie, konkrétne: Stratégia EZÚS Via Carpatia 2020+ a Integrovaná územná stratégia.
Stratégia EZÚS Via Carpatia 2020+ hodnotí doterajšie strategické ciele Zoskupenia a stanovuje nové inštitucionálne strategické ciele pre nové programové obdobie EÚ. EZÚS chce pomocou Integrovanej územnej stratégie zabezpečiť integrované projektové zámery pre konkrétny rozvoj mikroregiónu na nasledujúce programovacie obdobie.
Počas stretnutia mohli účastníci podať návrhy a pripomienky k obom vypracovaným stratégiám, ktoré sa následne zapracujú.​