Prezentovanie našich zelených aktivít…

EZÚS Via Carpatia sa výrazným spôsobom angažuje aj v environmentálnych témach a prechode na obehovú ekonomiku. Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa 22.4.2022 zúčastnili na na Eko Dni v Moldave nad Bodvou, ktorý bol organizovaný miestnym Mestským kultúrnym strediskom. V rámci podujatia sme predstavili naše projekty, aktivity a úspechy, ktoré sme v rámci danej problematiky dosiahli.