Priateľské stretnutie s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja v Košiaciach

Dňa 19.03.2015 sa uskutočnilo priateľské stretnutie medzi EZÚS Via Carpatia a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja.

Riaditeľka EZÚS Via Carpatia Ing. Julianna Orbán Máté PhD. srdečne privítala riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Ing. Jaroslava Tešliara, CSc. a jeho zamestnancov na priateľské posedenie.

Cieľom tohto stretnutia bola prezentácia oboch zúčastnených strán a dohoda o možnej spolupráce.
Po prezentáciách nasledovala voľná diskusia v uvoľnenej a príjemnej atmosfére.