Projekt Meet the Local Needs

Položenie základného kameňa pre trhoviská v Moldave nad Bodvou a v Buzici, realizované v rámci projektu Meet the Local Needs.????????????

Szepsi és a buzitai piactér alapkőletétele, amelyek a Meet the Local Needs című projekt keretében valósulnak meg.????????????