Projekt REWAFI

V rámci projektu REWAFI finalizuje príprava propagačného videa o kohéznej politike Európskej únie. Kohézna politika patrí medzi najvýznamnejšie investičné politiky EÚ. V členských štátoch boli v rámci programových období podporené mnohé významné projekty. Obsah videa sa zameriava na stručné predstavenie kohéznej politiky a jej cieľov v budúcom období, predstavenie príkladov zahraničných projektov a informovanie o európskom zoskupení územnej spolupráce, ako o možnosti budovania kohézie nie len v pohraničných regiónoch EÚ.