Projekt Safety4TMF

Nový projekt sme Vám už predstavili a prinášame novinky.
Náš projektový tím, Monika Koľvek a Jozef Bľanda, na Kick Off meetingu v Ostrave urobili prvý krok k našej výzve – zabezpečiť bezpečnejšiu budúcnosť v oblasti riadenia rizík súvisiacich s TMF (odkaliská).
Bolo skvelé spoznať všetkých projektových partnerov, vymeniť si skúsenosti, nápady a začať plniť projektové ciele.
Sledujte nás, pracujeme na bezpečnejšom a čistejšom regióne.