Projektové stretnutie I-CARE SMART

Projektové stretnutie I-CARE SMART (Graz, Rakúsko)
V dňoch od 18. do 19. septembra 2019 sa v rakúskom Grazi uskutočnilo stretnutie partnerov projektu I-Care Smart. Stretnutie bolo organizované inštitúciou Nowa. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia. Účelom stretnutia bolo oboznámenia sa partnerov projektu s progresom urobeným na jednotlivých aktivitách projektu a dohodnutie spoločného postupu pre ďalšiu fázu implementáciu projektu.