Projektové stretnutie za účelom šírenia myšlienky tranzitnej cesty Via Carpatia

V dňoch 13-15. mája 2018 sa zamestnanci Jövő Útja Nonprofit Kft. zúčastnili projektové stretnutia za účelom šírenia myšlienky tranzitnej cesty Via Carpatia v Regióne Centrálna Macedónia v Grécku, cez ktorý tranzitná cesta prechádza.

Projektové stretnutie prebiehalo priamo v inštitúcií Regiónu Centralna Macedónia. Účelom stretnutia bolo informovať o tranzitnej ceste, jej histórií ako aj o možnostiach budúcej spolupráce.

Účel služobnej cesty bol naplnený a zo strany Regiónu Centrálna Macedónia je ochota spolupracovať aj v budúcnosti.