Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia

Dotácia od Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj lokálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktorý vo veľkej miere podporuje ekonomický rast dotknutého regionu. Projekt bol zameraný na dve základné aktivity konkrétne: Fórum na vyhľadávanie partnerov a Tematické cesty.