ETT-14-B-0010 – Jövő útja Kft.

Projekt bol vytvorený na podporu EZÚS Via Carpatia. Konkrétne boli vyčlenené finančné prostriedky na chod kancelárie EZÚS Via Carpatia z maďarského štátneho rozpočtu.