ETT-16-0001 – “Tervezzünk közösen” (Plánujme spoločne)

Projekt bol vytvorený na podporu činností EZÚS Via Carpatia. Konkrétne boli vyčlenené finančné prostriedky na chod kancelárie, propagačné materiály, Na vypracovanie II. časti interných materiálov pre Fond malých projektov a na podporu vzdelávania a rozvoja škôl prostredníctvom – LEGO Sád pre deti na uľahčenie vyučovania matematiky