ETT-19-0001 – Budujme partnerstvá aj po roku 2020

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie partnerstiev v oblasti cezhraničnej spolupráce a ich udržanie aj v programovom období po roku 2020. Najdôležitejšou aktivitou projektu je organizovanie 6 jednodňových a 2 dvojdňových workshopov v Maďarsku a v Slovenskej republike. Plánované workshopy umožnia výmenu skúseností, tvorbu nových projektových nápadov a riešenie spoločných problémov s cieľom vytvoriť spoločné projekty na nasledujúce programové obdobie.