ETT-2015-0001 – Kisprojekt Alap (Fond malých projektov)

Projekt bol zameraný vypracovanie interného manuálu pre Fond malých projektov, ako aj na podporu chodu kancelárie EZÚS Via Carpatia