ETT 2018 – Rozvoj zručností v rámci EZÚS Via Carpatia s r.o.

Hlavným cieľom projektu bolo pomocou realizácie rôznych vzdelávacích a rozvojových aktivít zvýšiť efektivitu fungovania EZÚS Via Carpatia s r.o.. Medzi hlavné aktivity projektu patria rôzne vzdelávacie kurzy pre zamestnancov EZÚS Via Carpatia s r.o.. Medzi tieto kurzy patria nasledovné: kurz anglického jazyka, kurz maďarského jazyka, certifikovaný kurz projektového riadenia a kurz na rozvoj prezentačných zručností.