Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom samosprávnom kraji

Dotácia od Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo vypracovať 4 projektové dokumentácie. Prvé dve boli úsek EuroVelo11, ktoré boli zapísané do katastrov obcí Kokšov Bakša, Nižná Myšľa. Druhé dve dokumentácie boli zapísané ako úsek Zemplínskej cyklomagistrály pre mesto Michalovce a obec Vinné.