Prvé stretnutie partnerov projektu CITY CIRCLE

V dňoch od 5-6. júla 2019 sa v Košiciach uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu CITY CIRCLE. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe, pričom vedúcim partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia, ako partner projektu. Cieľom prvého stretnutia bolo oboznámiť sa s partnermi projektu, nastaviť a definovať časový harmonogram a dohodnutie spoločného postupu pre ďalšiu fázu implementáciu projektu.