„Región budúcnosti – Budúcnosť regiónu“

Dňa 12. septembra sa v Moldave nad Bodvou konalo stretnutie s názvom “Región budúcnosti – Budúcnosť regiónu”. Hlavným organizátorom pudujatia bol Magyar Nemzeti Kereskedőház (Hungarian National Trading House).

Cieľom konferencie bolo poukázať na možnosti rozvoja regiónov prostredníctvom jednotlivých programov Európskej Únie.

Ako prvý prezentoval Dr. Sóskúti-Varga Gergely z Maďarského rozvojového centra (Budapešť) možnosti čerpania finančných prostriedkov priamo z Bruselu. Druhá v poradí vystúpila Ing. Tünde Erényi, referent pre cezhraničnú spoluprácu z Úradu KSK so svojou prednáškou na tému Plánované možnosti podpory pre malých a stredných podnikateľov v rámci programu Interreg V-A SK-HU. Prednášajúca oboznámila zúčastnených o aktuálnych možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci uvedeného programu, uviedla podmienky čerpania.

Na tému Fond malých projektov v rámci programu Interreg V-A SK-HU mala prezentáciu Ing. Julianna Orbán Máte, PhD – riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Košice. Prednášajúca informovala o stave pripravenosti FMP, o základných informáciách k pripravovanej výzve, oboznámila zúčastnených s podmienkami poskytnutia príspevku v rámci FMP. Na záver stretnutia prezentoval Mgr. Zachariaš Štefan referent pre cezhraničnú spoluprácu z Úradu KSK Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020, podmienky predkladania žiadostí, oprávnených žiadateľov, oprávnené oblasti pre čerpanie príspevkov.

Po skončení jednotlivých prednášok účastníkom bola poskytnutá možnosť osobných konzultácií s jednotlivými prednášajúcimi.