Rokovanie o cezhraničnej spolupráci

Dezső Török, predseda zhromaždenia Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy prijal na svojom úrade Istvána Zachariáša, podpredsedu Košického samosprávneho kraja, ktorý v sprievode riaditeľky EZÚSu Via Carpatia prišiel na oficiálnu návštevu.

V rámci ich rozhovoru sa samozrejme spomenuli možnosti rozšírenia prihraničnej spolupráce. Za spoločný úspech považujú zoskupenie založené za účasti dvoch žúp, ktoré získalo riadiacu úlohu vo Fonde malých projektov v rámci cezhraničného programu spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom. V nadväznosti na toto postavenie bude v našom kraji zriadených päť samostatných infobodov. Rozhovor dvoch partnerov sa týkal aj opatrení vykonaných v záujme podpory výstavby tranzitnej cesty Via Carpatia, ktorá je jedným z najvýznamnejších zámerov zoskupenia.

Dezső Török podrobne predstavil rozvojový program Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, ktorý obsahuje rozvojové zámery, činnosti a konkrétne opatrenia pre obdobie 2014-2020. Predseda zhromaždenia vyzdvihol, že v rámci Operatívneho programu pre územný a obecný rozvoj získala Boršodsko-abovsko-zemplínska župa 93 miliárd forintov, čo je najvyššou sumou zo všetkých žúp v krajine. Tieto peňažné prostriedky by chceli predovšetkým vynaložiť na oživenie hospodárstva a zvýšenie zamestnanosti. Samospráva v súčasnosti vypracúva Integrovaný územný program.

István Zachariás zdôraznil význam spolupráce medzi dvomi župami. Popri načrtnutí svojich predstáv o rozvoji infraštruktúry a cestovného ruchu, ktoré patria do jeho kompetencie, kládol dôraz aj na význam malých a stredných podnikov v prihraničnej oblasti. Upozornil na možnosti ponúkané európskymi zdrojmi, ktoré slúžia na rozmach obidvoch regiónov. Predstavitelia samospráv sa napokon dohodli na konkrétnych návrhoch pre spoluprácu v oblasti kultúry.