S Ú Ť A Ž !

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia plánuje vyhlásiť finančne ohodnotenú súťaž v Košickom samosprávnom kraji v oblasti regionálneho rozvoja a projektového manažmentu pre študentov štvrtého a piateho ročníka na dvoch vysokých školách.

Podmienky súťaže sa dozvieš na otvorení súťaže dňa 3. decembra 2015, o 17.00 hod., v Tabačke!