Safety4TMF – Prvé stretnutie zainteresovaných strán

Ako môžeme zlepšiť bezpečnosť odkalísk v Košickom kraji?
V rámci projektu Safety4TMF sme nedávno zorganizovali stretnutie s názvom Stakeholder Roundtable, ktorého sa zúčastnili významní hostia vrátane zástupcov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Okresný úrad Košice, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, TUKE – fBERG, MH Teplárenský holding a Košický samosprávny kraj dňa 6.6.2024 v Košiciach.
Diskutovali sme o aktuálnej situácii na odkaliskách, najmä v Košickom kraji. Naši partneri nám pomohli identifikovať problémy a výzvy, s ktorými sa stretávajú, a zároveň navrhli riešenia, ako môžu prispieť k úspešnej implementácii projektu.
Ďakujeme všetkým za podporu a cenné diskusie, ktoré nás priblížili k zlepšeniu bezpečnosti a efektívnejšiemu manažmentu odkalísk.
Chcete vedieť viac o projekte Safety4TMF? Sledujte nás a zostaňte informovaní!