Schválenie ďalších malých projektov pre východnú programovú oblasť

Monitorovací výbor Fondu malých projektov schválil dňa 19. mája v Košiciach ďalších 23 malých projektov.

Úspešne sme ukončili v poradí už V. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov, ktoré prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, župy Borsod-Abaúj-Zemplén, župy Nógrád, župy Heves a župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Hlavným bodom programu V. Zasadnutia Monitorovacieho výboru pre FMP bolo schválenie Žiadostí o finančný príspevok podaných v rámci III. výzvy SKHU/ETA/2001. Počas zasadnutia bolo schválených 23 projektových žiadostí v rámci prioritnej osi 4 v celkovej výške príspevku z EFRR 1 015 651,52 eur.