Semináre v rámci projektu I-CARE SMART

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Technická univerzita v Košiciach nadviazali na semináre uskutočnené Spišskej Novej Vsi a v Rožňave v rámci projektu I-CARE SMART a podobné podujatie organizovali aj v Košiciach. Informačný seminár v oblasti starostlivosti o seniorov sa uskutočnil 09.07.2020. Na seminári sa, rovnako ako aj na prechádzajúcich, zúčastnili regionálni aktéri a zástupcovia inštitúcií, ktoré pracujú so seniormi a vyznajú sa v danej problematike. Zúčastnene strany diskutovali o problémoch a možnostiach rozvoja produktov a služieb pre seniorov. Cieľom diskusie bolo získať názory a podnety účastníkov, ktoré pomôžu pri zlepšiť starostlivosť o seniorov v Košickom kraji.