SKHU IT EDUCATION – Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl v Košickom kraji a maďarskej župe Boršod-Abaúj-Zemplén

SKHU IT EDUCATION – Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice

Košice, 15.07.2021 – Vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko sa v Košickom kraji, ako aj v Boršod-abovsko-zemplínskej župe prostredníctvom LEGO sád zvýšia digitálne kompetencií a zručností študentov základných a stredných škôl v Košickom Kraji a Boršod-abovsko-zemplínskej župe. V rámci projektu sa bude investovať do digitálnej infraštruktúry nákupom súprav LEGO Education SPIKE a súprav LEGO WeDo pre základné a stredné školy z Maďarska a Slovenska. Následne bude zriadená interaktívna učebňa v Košiciach. IT vzdelávanie bude podporené organizáciou seminárov a školení pre učiteľov s cieľom aktívneho využívania LEGO Education SPIKE počas vyučovacieho procesu, taktiež kurzov robotiky, súťaží a letného tábora pre študentov.

Projekt s akronymom „SKHU IT EDUCATION“ bol schválený v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.

Celkový rozpočet EZÚS Via Carpatia s r.o. v rámci tohoto projektu je 68 929,20 EUR. Z tejto čiastky činí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 58 589,82 EUR.

EZÚS Via Carpatia s r.o. obstará vzdelávacie sady Lego Education Spike pre stredné školy v Košickom samosprávnom kraji. Počas projektu prebehnú workshopy a školenia odborných garantov (učitelia partnerských stredných škôl) na prácu s týmito Lego sadami. Prax s Lego Education Spike si budú môcť študenti stredných škôl počas trvania projektu zlepšiť počas pripravovaných workshopov a súťaží.

Partnermi projektu SKHU IT EDUCATION sú Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, Mesto Košice a Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Výsledkom cezhraničnej spolupráce, ktorá vznikne medzi partnermi zapojenými do projektu bude výmena skúseností medzi učiteľmi stredných a základných škôl v Košickom kraji a župe Boršod-Abuj-Zemplén. Táto výmena skúseností výrazne zvýši praktické skúsenosti práce s výukovými pomôckami Lego Education SPIKE a pripraví tak študentov z oboch regiónov pre trh práce a zlepší ich uplatniteľnosť.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.