Školenie na tému: „Ako sa mestá v Európe vyrovnávajú s prechodom na obehové hospodárstvo a čo urobili“

Dňa 28.2.2020 sa projektový tím zúčastnil online školenia vedeného expertkou Venelinou Varbovou, Green Edge Consulting, na tému: „Ako sa mestá v Európe vyrovnávajú s prechodom na obehové hospodárstvo a čo urobili“. Cieľom školenia bolo poukázať na príklady obehového hospodárstva v iných mestách a motivovať stakeholderov k potenciálnej možnej spolupráci.