Slávnostné odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku

Dňa 17.8.2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, a to v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko pre Prioritnú os 4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

V treťom kole výzvy získalo podporu 22 cezhraničných projektov za takmer 1,2 milióna eur.

Podujatia sa zúčastnila predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy – Bánné dr. Gál Boglárka (Maďarsko), predseda Košického samosprávneho kraja – Rastislav Trnka (Slovenská republika), riaditeľka EZÚS Via Carpatia – Julianna Orbán Máté a zástupcovia Vedúcich prijímateľov malých projektov FMP.

Všetkým prijímateľom prajeme úspešnú implementáciu.