Slávnostné odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku

Dňa 10. februára 2020 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci Fondu malých projektov.

Na podujatí sa zúčastnila Bánné dr. Gál Boglárka, predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a zástupcovia všetkých vedúcich prijímateľov malých projektov FMP.

Prítomných privítala Julianna Orbán Máté, riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o.. Predsedkyňa Bánné dr. Gál Boglárka a predseda Rastislav Trnka vo svojich slávnostných prejavoch zdôraznili dôležitosť cezhraničnej spolupráce a vyjadrili gratulácie všetkým úspešným prijímateľom.

V rámci slávnosti bolo odovzdaných 22 Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku, v celkovej hodnote 1 200 000 eur. V prvom kole 2. výzvy získalo príspevok 8 projektov zameraných na prírodu a kultúru a 14 projektov s orientáciou na podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Jednotlivé schválené projekty prispejú k rozvoju dotknutých regiónov a východnej prihraničnej oblasti.